Clairvoyant Medium Lena Ranehag

  Faith Cure AB

Orange Pyramid kurs

Efter att ha avverkat första Pyramid kursen, tar vi nu steget vidare och repeterar lite från föregående kurs för att utveckla och förstå energi arbetet lite mer.

Stagnerad energi blockerar ditt livsflöde, både mentalt och fysiskt, därför är det fokus på att bli mer kroppsmedveten och lyssna in din Intuition. Du får lära dig att bli medveten om problem, och hur du kan finna lösningar på dina problem i din Karmiska utvecklingsprocess. 

Genom olika övningar får du lära dig läsa av energi och tolka den i olika steg vidare.

Bland annat kommer du att få lära dig att expandera din aura och läsa av energier också på distans. På denna kurs är det en spännande utmaning att förflytta medvetandet till fjärran platser i tid och rum för att hämta hem information som kan ge dig svar på dina frågor och vägleda dig. Du får också lära dig att förstå attraktionslagarna och hur du förhåller dig till dem utifrån dina egna tankar och känslor, och vad du omedvetet skapar oavsett om det är positivt eller negativt så är det också din karma.

Vi kommer också prata om färger och dess betydelse, när vi tonar in och läser av energi så kommer vi ibland i kontakt olika färger. Färger är olika vibrationer som vi påverkas av och de är första steget i att komma i kontakt med din medialitet. Färgen är bara en symbol. Bakom den finns informationen. Du får lära dig komma i kontakt med dina egna färger och dess betydelse, och det kommer hjälpa dig att utveckla din intuition och mediala förmåga. Du kommer också få lära dig att göra en Reading genom ett föremål. Du kommer också få bjuda in andevärlden till ett personligt möte.Kursen kommer att kräva full fokusering, lyhördhet samt närvarande i nuet som är ett måste för att utvecklas och bli ett bra medium. Genom Qigongen kommer du att hålla din livsenergi och kropp i rörelse. Det är genom rörelsen som du aktiverar igång olika processer i kroppen som frigör gammalt skräp och fyller på med ny fräsch energi.