Clairvoyant Medium Lena Ranehag

  Ran´s Rike  www.ransrike.com

Som Medium kan Lena Ranehag kommunicera med de döda. De döda har inte upphört att existera, de finns i en annan dimension; i andevärlden.


Lena förmedlar budskap från Universum och andevärlden till oss som fortfarande lever här på Jorden. I denna bok redogör hon för hur detta går till- hur levande bilder kommer till henne och hur hon genom dessa tolkar den information hon får från andevärlden.

Lena använder sina gåvor som medial för att vara till hjälp för sina 

medmänniskor; för att förmedla budskap, ge information och tröst. I boken beskriver hon möten med själar på andra sidan och vad denna kontakt har betytt för deras nära och kära.Hon berättar också om sina astralresor, om förutsägelser som slagit in och framtida varsel, om spöken hon mött och och om mirakler hon upplevt. Boken innehåller även redogörelser för upplevelser hon hade i samband med Tv-inspelningarna.

Lena vill också lära dig som läsare hur du kan träna upp sin mediala förmåga,genom att ha Tillit till och vidareutveckla din intuition och ditt sjätte sinne - det sinne som vi alla har begåvats med, men som vi sällan förmår utnyttja fullt ut.


" Att arbeta med Lena i "DET OKÄNDA" är lika tryggt som omtumlande. Tryggt för att hon alltid levererar, och omtumlande när vi sedan hittar spår i arkiven av de andra hon talat med. Varje gång det händer kan vi inte låta bli att undra; hur är detta möjligt?" 


Caroline Giertz, journalist,författare,producent och programledare för Det Okända