Clairvoyant Medium Lena Ranehag

  Faith Cure AB


Gul Pyramid- Innell


Efter att ha avverkat andra Pyramid kursen, tar vi nu steget vidare och repeterar lite från föregående kurser, och gå vidare in i den tredje Pyramiden med en trygg grund att stå på. Vi kommer även under denna kurs ha en liten utvärdering av vad ni tidigare lärt er, och vad ni kan och vad ni eventuellt behöver öva mer på för att lättare gå vidare. Som vi tidigare sagt, så ligger ansvaret på er själva på hur mycket motivation ni har och hur mycket tid ni avsätter för att träna och öva både de mentala, mediala och fysiska övningarna i Qigongen. För att bli bra och utvecklas måste ni praktisera det ni lärt er. Solar Plexus Chakras betydelse är bland annat självdisciplin, vilja, personlig makt, att ta ansvar för sitt liv, att ta kontroll, mentala förmågor samt intellektet. När man utvecklar sin medialitet så följer en hel del personlig utveckling med.


 Det är viktigt att sin egen personliga utveckling går hand i hand med den mediala. Människokärlek och förståelse för andra människor är grund stenarna. Det här med självkännedom är otroligt viktigt. Vi måste lära oss att både ta emot kritik och beröm. Vi måste lära oss att inte ta in för mycket känslomässigt, samtidigt som vi måste behålla vår känslighet när vi arbetar.På kursen ni kommer att få lära er bli medvetna om er själva, och hur ni ser på er egen person, och hur andra ser på er. Vi kommer använda oss av pensel och färg för att förmedla bilden av känslan.Ni kommer också bli medvetna om hur ni kan förändra er energi och balansera ert Solar Plexus Chakra genom att byta ut tankar, ord, och hur ni agerar. Vi går igenom hur våra Chakran fungerar, och löser upp blockeringar. Det är lika viktigt att vara i balans i sina nedersta chakran för att kunna arbeta med de övre chakrana. Vi arbetar hela tiden nedifrån och upp. Finns det en blockering någonstans på vägen så når man inte ända upp. Vi lyssnar på de egna känslorna.Vi kommer också öva på att tolka bilder och symboler genom psykometri. Meningen är att ni ska så tydligt och klart som möjligt ska ge en beskrivning av personen som äger föremålet, med utseende, längd, kroppsform, hårfärg, frisyr, personlighet, familj, boende och annan personlig information som kommer fram.Vi kommer även genom meditation och affirmation öppna det gränslösa sinnet för de högre dimensionerna som får guida er.