Clairvoyant Medium Lena Ranehag

  Faith Cure AB

Nyhet!


Medium kurs 3 dagar på Hensbacka Herrgård.  Kursen är för er som har lite tidigare erfarenhet men som vill utveckla er vidare. Man är aldrig "färdigt"

Medium, man utvecklas vidare hela tiden igenom olika processer av lärdomar.

Syftet med kursen är att du ska få kunskap om olika energier.

Ni kommer få ägna en del av kurstiden till att öva upp er intuition och Medium förmåga att kommunicera med andevärlden genom olika tekniker. 

Du får också lära dig hur du ska förhålla dig till att förmedla dina budskap, och hur du framställer dig själv.Under kursen ska du också få prova på att hålla en seans vilket betyder att du som är en ren och öppen andlig kanal kan förmedla andevärldens budskap.Du får också genom Meditation bli medveten om energierna som finns omkring dig, och hur de påverkar dig och din energi.Du kommer att få träna på att rensa energi med olika tekniker som verktyg. Du kan rensa och rena ditt hem, arbetsplats och vara i harmoni.Du får prova på hur man gör en energi balansering, husrensning av objudna gäster från andevärlden. Att rensa ett hem/hus från andar är ett stort energi arbete, och som äger ett stort ansvar hos dig.

Kurs pris 4.400.

I det ingår Kurskompendium samt Kursintyg.

Mat&logi betalas och bokas direkt med Hensbacka Herrgård.